Logo strony, część 1.

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 125-11-34-649
REGON: 017172050